MAJAS

BEBERAPA MACAM MAJAS SINDIRAN

Tahukah anda apa sajakah macam macam majas sindiran, itu sendiri ialah gaya bahasa yang dipakai sebagai penyampai pesan secara berupa kiasan / imijinatif. Ada beberapa macam macam majas sindiran yang menarik untuk diketahui.

Berikut ini macam macamnya :

Satire
Adalah suatu yang dipakai sebagai ejekan, kritik, / menertawakan gagasan, ideologi / kebiasaan. Umumnya, bentuk penyampaiannya berupa balutan komedi, menjadi bahan tawa.

Sinisme
Jenis yang dipakai sebagai menyindir seseorang secara terus-terangan. Majas sinisme umumnya diungkapkan dengan sindiran secara kasar. Biasanya, majas ini dipakai sebagai kritik atau cemooh sesuatu seperti gagasan dan ide.

Ironi
Salah satu jenis yang bersifat paling halus dibanding dengan majas sindiran lainnya. Majas tersebut memakai kata-kata yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya, dan umumnya di awal menyebutkan kata-kata yang maknanya meninggikan lawan bicara, tetapi di akhir majas mengandung kata-kata yang menjatuhkan lawan bicaranya.

Innuendo
Sebuah yang digunakan untuk menyindir seseorang dengan cara mengecilkan sebuah fakta. Contohnys kalimat bermajas innuendo ialah tak heran jikalau ia mempunyai banyak harta. Semua itu sebab ia pinter menipu dan merayu. Padahal pada kenyataannya, ia adalah seorang yang pekerja keras dan pantang menyerah.

Sarkasme
Adalah jenis majas yang cara penyampaian dilakukan memakai kata-kata kasar dan keras. Umumnya, orang-orang akan memakai majas sarkasme saat sedang marah besar.

Baca juga : BERIKUT INI MACAM MACAM MAJAS

1 komentar untuk “BEBERAPA MACAM MAJAS SINDIRAN”

  1. Pingback: FAKTOR-FAKTOR PENYEBARAN FLORA & FAUNA

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *