jpg

LATIHAN SOAL KONSEP DAN OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI

Konsep dalam sosiologi merujuk pada ide, teori, dan kerangka pemikiran yang akan di gunakan untuk memahami berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Lalu jika Objek sosiologi ialah merujuk pada suatu bidang atau fenomena sosial yang menjadi fokus kajian dan juga analisis dalam ilmu sosiologi. Objek sosiologi merupakan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Berikut …

LATIHAN SOAL KONSEP DAN OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI Selengkapnya »