MAJAS

BEBERAPA MACAM MAJAS SINDIRAN

Tahukah anda apa sajakah macam macam majas sindiran, itu sendiri ialah gaya bahasa yang dipakai sebagai penyampai pesan secara berupa kiasan / imijinatif. Ada beberapa macam macam majas sindiran yang menarik untuk diketahui. Berikut ini macam macamnya : SatireAdalah suatu yang dipakai sebagai ejekan, kritik, / menertawakan gagasan, ideologi / kebiasaan. Umumnya, bentuk penyampaiannya berupa …

BEBERAPA MACAM MAJAS SINDIRAN Selengkapnya »